Kurumsal / Corporate

Şirket Politikası / Company Policy

 

LOTUS DÖKÜM LTD ŞTİ. olarak; ilke ve değerlerimiz doğrultusunda, İş Güvenliği, Kalite ve Çevre (TS EN ISO 45001/9001/14001) ile ilgili Yönetim Sistemleri standartları gereklerini tüm ilgili tarafların katılımı ile uygulamayı, sürekli iyileştirmeyi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda; müşteriye, çalışanlarımıza, tedarikçiye, topluma ve çevreye olan duyarlılığımız ile tüm faaliyetlerimizde;

 • Uluslararası, ulusal yasalar ve mevzuatlara uygun bir yönetim sistemi yürütmeyi, yürürlükteki yasal şartlar, üyesi olduğumuz kuruluşların şartları, güncellenen kanunlar, mevzuatlar ve müşteri şartları doğrultusunda sürekli iyileştirmeler için düzenli denetim ve değerlendirme yapmayı,
 • Döküm teknolojisine dayalı, yüksek kalite ve hassasiyet gerektiren işlenmiş veya ham parçayı, sektörün değişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sunmayı,
 • Sosyal sorumluluk anlayışımız gereği tüm çalışanlarımız ile işbirliği ve geri bildirime dayalı, sürekli gelişime açık bir kurum kültürü oluşturmayı,
 • Tüm çalışanlarımızın desteğine, üretkenliğine güvenerek ve farkındalığı artırarak, yönetim sistemlerine katılımlarını sağlamayı ve verilecek sürekli eğitimlerle onları bilinçlendirmeyi, hedeflerin başarılmasında katkı sağlamaları için gerekli olan motivasyona ve bilince ulaşmaları yönünde her türlü bilgilendirme faaliyetlerini kesintisiz devam ettirmeyi,
 • Kalite seviyesini; ürün kalitesi, lojistik performans ve optimum maliyet kriterleri ile, müşteri ve pazar gereksinimlerinin üstüne çıkartmak için beklentileri alıp analiz ederek müşteri memnuniyetini sağlamayı ve arttırmayı,
 • Müşteri gereksinimlerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılamayı, düzenli aralıklarla müşterilerimizin algı ve beklentilerini ölçmeyi, ölçümleri değerlendirmeyi ve kaynaklarımız ve yeteneklerimiz çerçevesinde hizmet kalitesini iyileştirmeyi, müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik önlemler almayı,
 • Tedarikçilerle sağlam temelli bir işbirliği kurmayı, kendimiz gelişirken onları da geliştirmeyi,
 • Öncelikle iş güvenliği ve insan anlayışı olmak üzere riskleri yöneterek sağlıklı, güvenli ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmayı,
 • Risk değerlendirme anlayışının çalışma anlayışımızın vazgeçilmez bir parçası olması için gerekli sistemi oluşturmayı ve uygulamayı,
 • Çevreye saygılı olmayı, yaptığımız iş ile etkileşimde olan doğayı, içindeki tüm canlılarla beraber azami ölçüde korumayı, doğal kaynakları minimum şekilde tüketmeyi ve kirliliği azaltmayı, mümkün ise önlemeyi,
 • Bu doğrultuda çalışanların dürüstlüğünün ve disiplininin vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu kabul ederek,

Şirket Politikamız olarak bu metni onaylarız.

 

As LOTUS DÖKÜM LTD ŞTİ.  ; towards with our principles and values , we aim to implement and continuously improve the requirements of Management Systems related to Quality, Environment and Occupational Safety (TS EN ISO 9001/14001/45001) with the participation of all relevant people and to contribute sustainable development. In accordance with this purpose, in all our activities, with the susceptibility to our environment, society, customers, suppliers and employees ; 

 • To carry out a management system in accordance with national and international legislation and laws and to carry outregular audit and evaluation programs for continuous improvement towards with the current legal conditions of the organizations and the updated laws and regulations ,
 • To present all kinds of parts, machined parts and products based on casting technology that require high quality and precision to fully meet the changing demands of the sector,
 • To create continuously developing corporation culture inaccordance with our social responsibility understanding and feedback with all employees,
 • To aware all employees by contiunously training them with trusting their productivity and support, to continue all informative actions with the awareness for achieving targets,
 • To increase customer satisfaction by analyzing expectations in order to raise the level of quality above customer and market requirements by considering product quality, logistics performance and optimum cost criteria,
 • To meet customer needs completely in time by evaluating their perceptions  and expectations at regular intervals with taking precautions in order to increase customer satisfaction,
 • To establish an essential cooperation with suppliers and todevelop them while developing ourselves ,
 • Tocreate a working environment suitable for our employees initially with a human understanding and to provide the safety of them with our work,
 • To create a required systemwith indispensible risk assesment understanding,
 • To be respectful to the environment by protecting the nature that interacts with our work together with all living things and to decrease pollution (if possible prevent) by consuming natural sources at minimum level,
 • By approving our employees’ honesty and discipline as an indispensable need in this direction,

 

We are committed this letter as our Company Policy

 

 

Entegre Yönetim Sistemleri Sertifikaları / Integrated Management Systems Certification

Makinalar – Ekipmanlar / Machines – Equipments

 

DÖKÜMHANE / FOUNDRY

 • 2 potalı 2,5 ton/saat kapasiteli indüksiyon ocağı / 2,5 tones/h with double ladle induction furnace
 • 2 potalı 3.5 ton/saat kapasiteli indüksiyon ocağı / 3,5 tones/h with double ladle induction furnace
 • 40 kalıp/saat kapasiteli 700x900x(350/350) tam otomatik kalıplama makinası / 40 mould/h full automatic moulding line
 • 4 adet Maça Presi (2×5, 16, 40 Lt. Kapasiteli) / 4 Core Machines (2×5, 16, 40 Lt. Capacity)
 • Boyama hattı / Painting Line
 • Kum Analiz Laboratuvarı / Sand Analysis Laboratory
 • Spektrometre / Spectrometer
 • Mikroyapı Laboratuvarı ve Mikroyapı Analiz Yazılımı / Metallography Laboratory and Software for Microstructure Analysis
 • Ultrasonik Kontrol Cihazı / Ultrasonic Control Equipment
 • 3D Tarama Cihazı / 3D Scanner
 • Çekme Testi Cihazı / Tensile Test Machine
 • Sertlik Ölçme Cihazı / Hardness Measurement Machine

İŞLEME ATÖLYESİ / MACHINING SHOP

 • 11 adet Dik Torna / 11 Vertical Turning Machines
 • 4 adet Yatay Torna / 4 Horizontal Turning Machines
 • 16 adet Yatay İşleme Merkezi / 16 Horizontal Machine Centers
 • 6 adet Dik İşleme Merkezi / 6 Vertical Machine Centers
 • 1 adet CNC Diş Açma Tezgahı / 1 CNC Gear Shaping Machine
 • 1 adet Profilmetre / 1 Profilemeter
 • 1 adet Projektör / 1 Profile Projector
 • 1 adet Takım Ölçme Cihazı / Tool Pre-setter
 • 2 adet Koordinat Ölçüm Cihazı / 2 Coordinate Measurement Machines

 

2023  Hedefleri / 2023 Targets

 • PPM toplam / PPM total : 1.500
 • Toplam fire müşteri iadeleri dahil  / Total scrap with customer’s claims : %0,5
 • Tezgah verimliliği / Machines productivity : %85
 • Fire oranı döküm ve işleme / Scrap ratio : %4 for casting,  %0,5 for machining
 • GES Yatırımı / Solar panel investment : 12 MWH
 • Verimlilik için iyileştirme çalışmaları / Improvement studies for productivity

 

Yatırımlar / Investments

Üretim Takip Programı (MES) Yatırımı / Manufacturing Execution System Investment (2023)

Zn kaplama yatırımı / Zn coating investment (2023)

C-eksenli dik torna / C-axis vertical turning machine (2023)

C-eksenli yatay torna / C-axis horizontal turning machine (2022)

3,5 ton indüksiyon ocağı / 3,5 tones induction furnace (2021)

Slogan 2023

Bizim değerimiz müşterilerimizdir. / Our value is our customers.