Kurumsal / Corporate

Şirket Politikası / Company Policy

 

LOTUS DÖKÜM LTD ŞTİ. olarak; ilke ve değerlerimiz doğrultusunda, Kalite, Çevre ve  İş Güvenliği (TS EN ISO 9001/14001/45001) ile ilgili Yönetim Sistemleri standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda; hissedarlarımıza, topluma, müşteriye, tedarikçiye ve çalışanlarımıza olan duyarlılığımız ile tüm faaliyetlerimizde;

 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uygun bir yönetim sistemi yürütmeyi, yürürlükteki yasal şartlar, üyesi olduğumuz kuruluşların şartları ve güncelleşen kanunlar ve mevzuatlar doğrultusunda sürekli iyileştirmeler için düzenli denetim ve değerlendirme programları yapmayı,
 • Döküm teknolojisine dayalı, yüksek kalite ve hassasiyet gerektiren her türlü parça, işlenmiş parça ve ara ürünü; sektörün değişen ihtiyaçlarını tam karşılayacak şekilde sunmayı,
 • Kalite seviyesini müşteri ve pazar gereksinimlerinin üstüne çıkartmak için beklentileri alıp analiz ederek müşteri memnuniyetini sağlamayı ve arttırmayı,
 • Müşteri gereksinimlerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılamayı, düzenli aralıklarla müşterilerimizin algı ve beklentilerini ölçmeyi/ ölçümleri değerlendirmeyi ve kaynaklarımız çerçevesinde hizmet kalitesini iyileştirmeyi, müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik önlemler almayı,
 • Tedarikçilerle sağlam temelli bir işbirliği kurmayı, kendimiz gelişirken onları da geliştirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın desteğine, üretkenliğine güvenerek ve farkındalığı artırarak; yönetim sistemilerine katılımlarını sağlamayı ve verilecek sürekli eğitimlerle bilinçlendirmeyi, hedeflerin başarılmasında katkı sağlamaları için gerekli olan bilince ulaşmaları yönünde her türlü bilgilendirme faaliyetleri kesintisiz devam ettirmeyi,
 • Sosyal sorumluluk anlayışımız gereği tüm çalışanlarımız ile işbirliği ve geri bildirime dayalı; sürekli gelişime açık bir kurum kültürü oluşturmayı,
 • Risk değerlendirme anlayışının çalışma anlayışımızın vazgeçilmez bir parçası olması için gerekli sistemi oluşturmayı,
 • Çevreye saygılı olmayı, yaptığımız iş ile etkileşimde olan doğayı içindeki tüm canlılarla birlikte korumayı,
 • Önce insan anlayışı ile çalışanlarımıza uygun çalışma ortamı yaratmayı ve onların ve dolayısıyla yaptığımız işin güvenliğini oluşturmayı

 Şirket Politikamız olarak taahhüt ederiz.

As LOTUS DÖKÜM LTD. ŞTİ.  ; towards with our principles and values , we aim to implement and continuously improve the requirements of Management Systems related to Quality, Environment and Occupational Safety (TS EN ISO 9001/14001/45001) with the participation of all our employees and to contribute sustainable development. In accordance with this purpose, in all our activities, with the susceptibility to our shareholders, society, customers, suppliers and employees ; 

 • To carry out a management system in accordance with national and international legislation and laws and to carry outregular audit and evaluation programs for continuous improvement towards with the current legal conditions of the organizations and the updated laws and regulations ,
 • To present all kinds of parts, machined parts and — products based on casting technology that require high quality and precision to fully meet the changing demands of the sector
 • To increase customer satisfaction by analyzing expectations in order to raise the level of quality above customer and market requirements,
 • To meet customer needs completely in time by evaluating their perceptions  and expectations at regular intervals with taking precautions in order to increase customer satisfaction,
 • To establish an essential cooperation with suppliers and todevelop them while developing ourselves ,
 • To aware all employees by contiunously training them with trusting their productivity and support, to continue all informative actions with the awareness for achieving targets,
 • To create continuously developing corporation culture inaccordance with our social responsibility understanding and feedback with all employees,
 • To create a required systemwith indispensible risk assesment understanding,
 • To be respectful to the environment by protecting the nature that interacts with our work together with all living things,
 • To create a working environment suitable for our employees initially with a human understanding and to provide the safety of them with our work,

 

We are committed as our Company Policy

 

Makinalar – Ekipmanlar / Machines – Equipments

 

DÖKÜMHANE / FOUNDRY

 • 2 potalı 2,5 ton/saat kapasiteli indüksiyon ocağı / 2,5 tones/h with double ladle induction furnace
 • 2 potalı 3.5 ton/saat kapasiteli indüksiyon ocağı / 3,5 tones/h with double ladle induction furnace
 • 30 kalıp/saat kapasiteli 700x900x(350/350) tam otomatik kalıplama makinası / 30 mould/h full automatic moulding line
 • 3 adet Maça Presi (5, 16, 40 Lt. Kapasiteli) / 3 Core Machines (5, 16, 40 Lt. Capacity)
 • Boyama hattı / Painting Line
 • Kum Analiz Laboratuvarı / Sand Analysis Laboratory
 • Spektrometre / Spectrometer
 • Mikroyapı Laboratuvarı ve Mikroyapı Analiz Yazılımı / Metallography Laboratory and Software for Microstructure Analysis
 • Ultrasonik Kontrol Cihazı / Ultrasonic Control Equipment
 • 3D Tarama Cihazı / 3D Scanner
 • Çekme Testi Cihazı / Tensile Test Machine
 • Sertlik Ölçme Cihazı / Hardness Measurement Machine

İŞLEME ATÖLYESİ / MACHINING SHOP

 • 10 adet Dik Torna / 10 Vertical Turning Machines
 • 2 adet Yatay Torna / 2 Horizontal Turning Machines
 • 15 adet Yatay İşleme Merkezi / 15 Horizontal Machine Centers
 • 6 adet Dik İşleme Merkezi / 6 Vertical Machine Centers
 • 1 adet CNC Diş Açma Tezgahı / 1 CNC Gear Shaping Machine
 • 1 adet Profilmetre / 1 Profilemeter
 • 1 adet Projektör / 1 Profile Projector
 • 1 adet Takım Ölçme Cihazı / Tool Pre-setter
 • 2 adet Koordinat Ölçüm Cihazı / 2 Coordinate Measurement Machines

 

2021  Hedefleri / 2021 Targets

 • PPM toplam / PPM total : 1.500
 • Toplam fire müşteri iadeleri dahil  / Total scrap with customer’s claims : %0,5
 • Tezgah verimliliği / Machines productivity : %85
 • Fire oranı döküm ve işleme / Scrap ratio : %4 for casting,  %0,5 for machining
 • Kirlilik Laboratuvarı / Contamination Laboratory
 • Ankara da işleme atölyesi için arazi yatırımı / Land investment in Ankara for Machiningshop
 • Verimlilik için iyileştirme çalışmaları / Improvement studies for productivity

2021 Sloganı / Slogan for 2021

 

İYİ SAĞLIK, İYİ ÜRETİM/

GOOD HEALTH, GOOD PRODUCTION

 

Haberler / News

 

 

First liquid iron started to run from 3,5 tones induction furnace on W03/2021