Lotus Akademi / Lotus Academy


“HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR”

“OUR  TRUE MENTOR IN LIFE IS SCIENCE”

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

TAMAMLANAN EĞİTİMLER (Haziran 2021 da güncellenmiştir)

 • UT seviye 1-2
 • 8D
 • FMEA
 • Müşteri standartları
 • PPAP
 • Yeni Yönetim Temsilcisi için ISO9001:20015
 • ISO9001:2015 eğitimi TSE den 2 personel
 • Hurda için Radyasyon eğitimi

PLANLANAN EĞİTİMLER (6 aylık) 

 • Müşteri standartları (devam eğitimleri)
 • İş Güvenliği
 • Çevre
 • 5 S

 

COMPLETED TRAINING (updated June 2021)

 • UT level 1-2
 • 8D
 • FMEA
 • Customer’s standards
 • PPAP
 • ISO9001:2015 for new system manager
 • ISO 9001:2015 (from Turkish Standards İnstitution) 2 persons
 • Radiation control for scrap

PLANNED TRAINING (for next 6 months)

 • Customer’s standards (continue)
 • Safety rules
 • Environmental rules
 • 5 S

FMEA eğitim